Pure Scandinavian look

Kivat - Pure Scandinavian Look!

Här i Norden är vi vana vid kallt väder och vet hur vi ska klä barnen för olika slags väder.

Kivat-produkterna uppkom ur behovet av barnkläder tillverkade av naturmaterial för barn med känslig hud. Våra produkter är lätta att klä på och de killar eller skaver inte.

Kivat-produkterna är söta med tofsar, prinsessor och stjärnor som faller våra kunder i smaken. Vi får ofta den bästa responsen direkt från våra små kunder: ”Mamma, titta vad fina!”. Kivat – Alltid redo för lek!

Nya produkter

Mest sålda

Din kundvagn är tom

Villkor

Agtuvi Oy/leveransvillkor för KIVAT-webbshoppen
Giltiga från och med 1.4.2014.

Se även registerbeskrivning

1. ALLMÄNNA VILLKOR

www.kivatshop.se är en webbshop som upprätthålls av Agtuvi Oy, där försäljaren av handelsvaror är Agtuvi Oy, (Kursonkatu 4, 33840 Tammerfors, Tfn +358 3 389 02 25) FO-nummer 0153199-7. Dessa leveransvillkor tillämpas i affärsrelationen mellan Agtuvi Oy och dess kunder. Dessa leveransvillkor gäller tills vidare. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkoren utan att meddela om detta på förhand.
Agtuvi Oy ansvarar ej för skada som uppkommer till följd av force majeure. Force majeure anses vara en sådan oförutsägbar händelse eller förändrade förhållanden som ligger utanför Agtuvi Oy:s inflytandesfär, inklusive strejk eller annan arbetskonflikt, naturfenomen, oroligheter i samhället och övriga undantagstillstånd. Agtuvi Oy är skyldig att informera Kunden så fort som möjligt vid inträffande av force majeure.

2. KUNDEN

www.kivatshop.se säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner/företag med en leveransadress i Sverige.
Inom konsumenthandeln iakttas gällande finsk konsumentskyddslagstiftning och konsumentskyddslagstiftning på EU-nivå. Dessa leveransvillkor är inte giltiga i den mån som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som fastställs i tvingande lagstiftning.
De uppskattade leveranstiderna är beräknade utgående från uppgifter från materialleverantörerna och materialproduktionen. Agtuvi Oy eller företagets materialleverantörer svarar inte för fördröjningar som beror på oförutsägbara förändringar med uppkomst utanför deras inflytelsesfär. Det bindande handelsavtalet träder i kraft då Kunden har godkänt dessa leveransvillkor och ordern har registrerats i Agtuvi Oy:s system.

Dataskydd

Kundens uppgifter sparas i Agtuvi Oy:s kundregister. Uppgifterna i registrets används för att upprätthålla och vårda kundrelationen. Agtuvi Oy har utöver detta rätt att hantera och överlåta uppgifter i registret för ett motiverat användningssyfte (såsom direkt marknadsföring) i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) med Kundens samtycke. En registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen finns till påseende på Agtuvi Oy:s webbplats. Kunden kan kontrollera uppgifter som rör honom eller henne själv genom att kontakta Agtuvi Oy:s kundservice: kundservice@kivat.se

3. PRODUKTER OCH PRISLISTA

Priserna anges i svenska kronor (SEK) och innehåller den för tillfället gällande mervärdesskatt, som för närvarande är 24 %. I priserna ingår inte expeditionsavgifter, om inget annat nämns. De priser som vi uppger på webbplatsen www.kivatshop.se vid tidpunkten för ordern är giltiga under kundens hela inköpsprocess. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten till ändringar i priserna och expeditionsavgifterna. Eventuella prisändringar och ändringar i expeditionsavgifterna gäller endast order som görs efter att ändringarna trätt i kraft.

Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att ångra en order om det är fråga om ett tydligt prisfel. Med ett tydligt prisfel avses i webbshoppen att produktens pris är klart och betydligt avvikande från produktens riktiga pris (t.ex. om produktens pris är 0,00 €). I dessa fall då priset klart avviker från det riktiga priset antas Kunden förstå att prisuppgiften är felaktig.

Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att begränsa försäljning av produkter i exceptionellt stora partier.

För produkter som tillverkats eller beställts enligt Kundens önskemål beviljas inte ensidig ångerrätt. Eventuella kostnader i samband med att en order ångras debiteras i sin helhet av köparen.

Färger
Vi kan inte garantera att färgerna på skärmen perfekt motsvarar färgen hos de egentliga produkterna. Hur färgerna ser ut på skärmen beror på inställningarna för Kundens egen dator.

4. BETALNINGSMETODER

En uppdaterad lista över betalningsmetoder finns på webbplatsen www.kivatshop.se under Betalningsmetoder.
Betalning med Visa, American Express eller MasterCard
Paytrail Oyj (2122839-7) förverkligar betalningsförmedlingstjänsten och levererar betalningstjänsten i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Betalningar som görs med Visa, American Express eller MasterCard har Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan och Paytrail Oyj förmedlar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj innehar tillstånd för betalningsinstitut.

Paytrail Abp, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

5. LEVERANSSÄTT

Agtuvi Oy iakttar största försiktighet vid mottagande och leverans av order. Agtuvi Oy levererar order som godkänts av bolaget utan dröjsmål och i den ordning de anländer. Behandlingstiden för ordern är i snitt 1–3 arbetsdagar efter att den automatiska orderbekräftelsen skickats. Transporttiden är vanligtvis 2–5 vardagar. Om produkterna inte kan levereras eftersom de inte finns i lagret eller om leveransen försenas av en annan anledning informeras Kunden om detta per e-post. Agtuvi Oy ansvarar inte för eventuella skador som förorsakas av att den angivna leveranstiden överskrids.

De leveranssätt som erbjuds är: Avhämtning hos Posten

I webbshoppen beaktas eventuella rabatter och erbjudanden automatiskt i expeditionsavgifterna i samband med att ordern görs.
Kunden är skyldig att kontrollera leveransen inom 14 dygn efter att den anlänt och ta del av anvisningarna för tvätt och vård av produkten innan produkten tas i bruk.

6. RETUR AV PRODUKTER

Agtuvi Oy ansvarar för att varje försändelse noga kontrolleras innan den skickas till Kunden. Om Kunden trots detta får en felaktig produkt eller fel produkt ska han eller hon kontakta kundservice: kundservice@kivat.se
De produkter som Kunden har beställt har full ånger- och returrätt inom 14 dagar efter att produkterna mottagits. Om Kunden inte är nöjd med sin order och returnerar ordern i sin helhet, återbetalas han eller hon hela det belopp som han eller hon betalat för ordern. Om Kunden endast returnerar en del av produkterna återbetalas inte expeditionsavgifterna.
Kunden har rätt att prova produkterna, men produkter som returneras ska vara oanvända och i ursprungsskick och de ursprungliga prislapparna och etiketterna ska fortfarande sitta fast i produkterna.
Ytterligare anvisningar för retur hittar du på webbplatsen www.kivatshop.se under Inköpsanvisningar – Returanvisningar. Vid oklarheter ska Kunden kontakta kundtjänsten: kundservice@kivat.se för närmare anvisningar.

Returadress:

KIVAT/ Agtuvi Oy
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
Finland

BYTE AV PRODUKT:
Om du önskar byta en produkt som du har beställt mot en annan, kontakta vår kundservice: kundservice@kivat.se

Oinlösta paket
En påminnelse skickas alltid om paketet inte har avhämtats. Om paketet inte avhämtas returneras det till oss som ett ej inlöst paket. Ett paket som inte lösts in är inte det samma som ett paket som returnerats och därför förbehåller vi oss rätten att inte skicka nya order.

7. GARANTI OCH ANSVAR FÖR FEL

Kunden är skyldig att ta del av anvisningarna för tvätt och/eller vård som levererats tillsammans med produkten innan produkten tas i bruk. Agtuvi Oy förbehåller sig rätten att konstatera fel som rapporterats för produkterna.

Reklamationer

Reklamationer hanteras skriftligen. En fritt formulerad reklamation kan skickas per e-post till adressen: kundservice@kivat.se
Avgörande av tvistemål och behörig tingsrätt: Tvistemål avgörs i tingsrätten på Agtuvi Oy:s hemort. Ombudsarvodet ersätts inte, eftersom konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden erbjuder kostnadsfri hjälp med lösning av tvister.

9. PRODUKT- OCH SERVICEANSVAR

Produkterna och tjänsterna säljs alltid som sådana. Ansvaret för produktfel är begränsat till eventuell återbetalning av försäljningspriset minus bruksnyttan.
Agtuvi Oy är inte skyldigt att iaktta avtalet, om företaget utsätts för force majeure som inte rimligen kan överkommas. Agtuvi Oy är inte skyldigt att vid inträffande av force majeure ersätta kunden för skada eller kostnader och har rätt att häva avtalet.
Då kunden lämnar en order godkänner han eller hon dessa Agtuvi Oy:s leveransvillkor.

Företagsinformation:
KIVAT / Agtuvi Oy
www.kivatshop.se
Kursonkatu 4
33840 Tammerfors
Suomi / Finland

FO-nummer: 0153199-7
momsnummer: 430210-05

Webbshop, kundservice: kundservice@kivat.se

För mer information om cookies